Pillanatfelvétel a Szent Mihály-dombról

Keresés az archívumban

Pillanatfelvétel a Szent Mihály-dombról
Eredeti méret

Az ismeretlen fotós ismeretlen időben, de vélhetőleg az 1900-as évek elején, készült felvételén a Jégverem és a mai Dorfmeister (Dorffmaister) utca kereszteződése látható. A ma már a neves festő nevét viselő utcát 1927-ig a Szent Mihály utca első feleként tartották nyilván.

A fotón az egykori Szent Mihály Római Katolikus Népiskola (a Pflasszter iskola) épülete látható, a háttérben kivehető még a Szent János-templom hegyes tornya. Az iskoláról egy rövid idézet Bán János A Soproni Katolikus Konvent története 1625-2000 c. könyvéből:

"Az újabb sürgetésre a konvent megegyezett abban, hogy a városplébánia felett lévő cselédházat veszi meg, és annak helyére építik az új iskolát. Az épületet 1885-ben megvették, a plébánia kiírta a tervpályázatot, amelyet Handler Nándor építőmester nyert meg. A költségelőirányzat 15.408 forintot tett ki. Az emeletes iskola 1887 tavaszán készült el, öt tágas tantermet foglalt magában, tanítószobával és szolgalakással. A tényleges építési költség az indokolt túllépéssel 22.785 forintra emelkedett."

Érdekesség még a köznapi szóhasználatban ismert Pflasszter elnevezés, mely valószínűleg a Jégverem középkori nevére utal. (Am Pflaster)

/Köszönet Dr. Kovács József Lászlónak a bejegyzés megírásához nyújtott segítségért./

A Kapcsolódó bejegyzések alatt található linkekre kattintva a fotó két "párja" is megtekinthető.

Kép típusa
Fotó/Mozgókép készítője
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1900-as évek eleje
Forrás

Bán János A Soproni Katolikus Konvent története 1625-2000

Szerző
1902
3140-962
Évszámos térképre

Hozzászólások

Horváth Péter Pál | 2015. július 10. 15:35

Ennek ellentmond, Preyss Móric 1851-ben készült térképe, amin Am Pflaster megjelölés a Dorfmeister utcára vonatkozik, a Heiligen Geist Gasse-tól (Szent Lélek utca) a Sandgrube-ig (Fövenyverem). Az Eisgrube (Jégverem) megnevezés Hasenauer 1860-as térképén bukkan fel az Adler Platz-tól (Sas tér) kezdődően. Az iskola a sarkon épült, így ragadhatott rá a közterület - köznyelv által később is használt neve.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2015. július 10. 15:42

A Dorfmeister utca akkor még nem létezett. Az Am Pflaster elnevezést Hárs József említi a Mesélő utcákban - ld. forrás - a Jégverem helyén lévő terület középkori neveként. Ez - szerintem - értelmezhető úgy, hogy nem pusztán egy utca neve volt, hanem a terület neve.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2015. július 10. 15:44

Azt, hogy a Dorfmesiter u. nem létezett, természetesen úgy értettem, hogy az elnevezés.

Horváth Péter Pál | 2015. július 10. 21:51

Ahogy az "Öreg diák dala" nóta is mondja, "Sopron, Sopron sáros Sopron, Te vagy az oka mindennek...." - mutatja, hogy Sopron közútjai annak idején nem voltak szilárd burkolattal ellátva. Hauser Károly "A Halász laktanya" című képén is megfigyelhető, a Halász utca esős időben szinte járhatatlan volt. A Szent Mihály temetőbe vezető út - meredek utca lévén - kövezetet kapott, innen az "Am Pflaster " elnevezés (kövezett út) - a kövezés módja, ma is látható a Halász utca és a Fövenyverem között. A köznyelv a hivatalos változattól eltérően sokáig használta eme elnevezést. Az itt közlekedők pedig koptatták a pflaster-t, többek között az itt közlekedő diákok is.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2015. július 11. 09:59

Jóska bácsi a Jégveremnél jelöli az elnevezést, gondolom, levéltári anyagokra hivatkozva. A jelentés megvolt, nem is tudom, miért nem írtam bele a szövegbe, hiszen meg is beszéltük a "másik" Jóska bácsival.

Horváth Péter Pál | 2015. július 12. 21:40

Nem rossz a gondolatmeneted, de az iskola még nem állt ebben a formában, amikor a korabeli térkép Am Pflaster néven nevezi a mai Dorfmeister utcát, egészen a Sandgrube-ig. Hab a tortán, hogy a címtárban "Kövezők - Pflasterer" címszó alatt található László Pál, Szentmihály u. 20 ....

Friedrich Rezső | 2015. július 13. 10:39

Természetesen elfogadom amit írtál, mert én csak a saját változatomat tettem közzé...(Pflasterstein = macskakő változat is használatos) De jó volt erről írni!

Horváth Péter Pál | 2015. július 10. 21:57

Az iskola házszáma, ebben az időben 433 volt.... (a házszámozás nem utcák szerint, hanem az egész várost átölelően folyamatos sorszámozással működött).

Kótai Mónika - szerkesztő | 2015. július 11. 10:00

Látszik ez ma még rajta? Szerencsére pár belvárosi házon még igen. Én naponta látom pl. a 209-est. :)

| 2015. július 12. 21:33

Csatkai Endre szerint (SSz.1937.1.sz. ) a Jégverem utca ama részének népies neve, amely az iskola előtt fut, s 1838-as magyar fordítását is említi "Kőrakás" néven.

Horváth Péter Pál | 2015. július 12. 22:25

Nem vitatva a történészek, kutatók áldozatos feltáró munkáit, csak tényeket próbálok összevetni. Dr. Csatkai azt is írja,ebben a munkájában: "Sopron utcaneveinek történetét teljes terjedelmében még nem tárta fel senki.... Utcaneveket a középkori oklevelekben is találunk; de még hosszú ideig, még a 18. században is odateszik a hivatalos írások „sogenannte“ X Gasse, vagyis a közhasználatra hivatkoznak. Képzelhető ezek szerint, hogyha hivatalosan megállapított utcanevek nem voltak, milyen nehézségekbe ütközött annak a városi jegyzőnek a tolla, aki megelőzve az 1844-es törvényt, mely a törvényhozás nyelvévé a nemzetit tette, magyar nyelven szerkesztette az ingatlanok adás-vételi szerződését.... Pflaster. A mai Jégverem utca egyik része népiesen. 1838-ban Kőrakás néven fordította a jegyző."
Mai kérdés, ki volt annak idején pontos, a jegyző, vagy a térképrajzoló?
.

| 2015. július 12. 23:34

Az utcanév-kérdés ebben az esetben különösen nehéz, mert erről a szakaszról szinte nem nyílt ház régidőben, kevés volt hát az alkalom, amikor ezt a helyet meg kellett neveznie bárkinek is.

Kótai Mónika - szerkesztő | 2015. július 14. 10:52

Végül akkor mégiscsak az a következtetés, amit Jóska bácsi (Hárs József) írt, jelesül,hogy a Pflaster a Jégverem neve volt.

Horváth Péter Pál | 2015. július 14. 13:33

Egy biztos, hogy az iskola, a korábbi Am Pflaster és a Jégverem saroktelkén épült. A kép bal sarkában látható az eredeti kövezés (nem kockakő!), amiről az utca nevét kapta.

Dr. Schöberl Miklós Béla | 2019. december 7. 09:56

Az OeZ. 1889-ben már így említi ezt az iskolát: …die katholische Volkschule am „Pflaster”…” Így idézőjelbe téve arra utal, hogy ez az iskola a "járdánál" van. Ez a járda (Pflaster) a Szt. Lélek-templom mellet haladva vezetett a Szt. Mihály utcáig. Kövezett, meredek és szűk út, csak gyalogosok használták.

A bejegyzés létrehozása: 2015. július 10.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.