A m.kir."Rákóczi Ferenc" reáliskolai nevelőintézet patrónusának szoborleleplezése

Hozzászólok
A m.kir."Rákóczi Ferenc" reáliskolai nevelőintézet patrónusának szoborleleplezése
II. Rákóczi Ferenc szobra a Batthyány téren
A Pro Patria emlékmű a szobor mellett

A Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Reáliskolai Nevelőintézet az iskolaparancsnok, vitéz Méray László kezdeményezésére készíttettette el II. Rákóczi Ferenc mellszobrát. A mai József Attila lakótelep helyén állt Károly-laktanya épületeiben 1922-ben új otthonra lelt intézmény névadójának szobrát nagy érdeklődéssel várta a város közönsége, erről tanúskodnak többek között a Sopronvármegye című lapban megjelent sorok:

"A soproni Rákóczi fiúnevelő intézet számára készítette Molnár alezredes Rákóczi szobrát. A hatalmas két és félszeres életnagyságú szobor immár gipszbe öntötten várja akár bronzbaöntetését akár márványba faragtatását. A Mányoky világhíres egykorú képe után mintázta a melegszívű szoboralkotó történelmünk eme fényes alakját, akinek igazán méltó szobra nincsen csonka hazánkban... Molnár alezredes Rákóczija bár csak mellszobor, méltó dísze lesz a Rákóczi nevelőintézetnek ..."

Dr. Molnár Gyula (1882-1962) alkotását ünnepélyes keretek között 1934. április 22-én leplezték le, kevesebb, mit egy esztendővel azután, hogy a Deák téren felállították az ugyancsak az ő keze munkáját dicsérő, a 18. M.Kir.Honvéd gyalogezrednek emléket állító hősi emlékművet. Az emelkedett hangulatban megtartott ünnepségről így tudósított a korabeli sajtó:

"A szépszámú közönség jelenlétében végbement ünnepélyt a Magyar Hiszekeggyel nyitotta meg az intézet énekkara. Az ünnepély tartama alatt az intézet áldozatkészségéből létesült szobor mellett Rákóczi-korabeli apródöltözetben az intézet növendékei álltak őrt. Vitéz Pétery Károly intézeti tanár ismertette a szobor történetét, majd vitéz Méray László iskolaparancsnok mondott nagyhatású ünnepi beszédet. A bensőséges ünnep a Szózattal ért véget."

A mellszobor napjainkban a Batthyány téren látható. Felújítása után, 1991. szeptember 14-én az intézmény egykori növendékei a háborúkban hősi halált halt tanáraik és diáktársaik tiszteletére emlékművet állítottak a szobor mellett. Örsi András szobrászművész fertőrákosi kőtömbből készült hősi emlékművén a következő szöveg olvasható: "Pro Patria - A m. kir. Rákóczi Ferenc honvéd reáliskolai nevelőintézet és utóda a honvéd gyalogsági hadapródiskola világháborús hősi halottai 1914-1918, 1940-1945 és az önkényuralom áldozatai közös emlékére. Emelték a kegyelettel emlékező volt bajtársak 1991."

A 8 Órai Újság és a Hadak Útján vonatkozó lapszámait az Arcanum Digitális Tudománytár honlapján keresztül értük el.

Kép típusa: 
Fotó/Mozgókép készítője: 
Kép/Mozgókép beküldője: 
Kép keletkezési ideje: 
1934 és 1991
Kapcsolódó kiadvány: 
Forrás: 

ifj.Sarkady Sándor: Az Ász és a Polihisztor, Mosonmagyaróvár 2016. p. 173.
8 Órai Újság, 1934. április 24.
Hadak Útján, 1991. november 01.

Szerző: 
Kép keletkezésének éve: 
1934
1991
A bejegyzés szerzőjének életrajza: Kótai Mónika
A fotó készítőjének életrajza: Finta Béla
A bejegyzés létrehozása: 2020. március 17.