A Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet

Keresés az archívumban

A II. Rákóczi Ferenc utca egykor a nevelőintézettel
Eredeti méret

Zahradikné gróf Bolza Margit 1850-ben szervezett gyűjtést az 1848-49-es szabadságharc után árván maradt tiszti leányok számára. Az eredményes gyűjtésnek köszönhetően eleinte a Szent Orsolya-rend intézetében helyezték el az árvákat, majd 1869-ben megvásárolták az akkori Hosszú soron, ma II. Rákóczi Ferenc utcában álló házat, melyet 1877-ben, immár a hadügyminisztérium felügyelete alatt kibővítettek, ezzel már 40 növendéknek biztosítva az intézeti bentlakást. A tovább növekvő igények miatt az egyszintes épületet kétszintesre bővítették, melynek középpontjában egy új kápolnát is létesítettek. Az első szentmisét I. Ferenc József soproni látogatásának ideje alatt, a császár jelenlétében 1884. június 1-én tartották.

1890-től, egy újabb szomszédos épület megvásárlását követően, tovább bővült az intézet, változatosabb órarenddel és egyre több növendékkel, majd az intézmény hivatalos elnevezése 1903-tól - bár már korábban is ezen a néven volt ismert az intézet - a következő lett: K.u.k. Offiziers-Töchter Erziehungsinstitut zu Sopron (Ödenburg). Híre egyre messzebb terjedt, Monarchia-szerte ismertté vált.

1914-től katonai kórházként működött, 1921. december 17-én pedig ezen intézmény falai között hirdették ki az itt összeszámlált szavazatok eredményeként, hogy Sopron magyar maradt!

1922-től mint Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet működött, azzal a célkitűzéssel, hogy az itt tanuló leányok - mai szóval élve - piacképes képesítés szerezhessenek. Ennek elősegítésére később ipariskola nyílt az intézményben, majd négyosztályos polgári iskola és irodai szaktanfolyam is indult.

Az 1939/40-es tanévben már 150 növendéket oktató intézetet a háború borzalmai nem kímélték, 1944. októberében hadikórházat rendeztek be az épületben, ezzel az oktatás végleg megszűnt. A háború után a ruhagyár vette birtokba az épületet, majd annak megszűnése után egy ideig az egyetem kollégiumaként működött.

Az egykori intézet emlékére 1992. szeptember 19-én az épület homlokzatán emléktáblát avattak, 1996-ban pedig ugyanitt márványtáblán örökítették meg a népszavazás eredményének kikiáltását is.

A korabeli képeslapon a kép jobb oldalán látható az épület.

A fenti sorok a Rákóczi-Deák emlékév alkalmából 2013-ban megjelent Szeretettel, hűséggel című kötet iskolatörténeti fejezetének felhasználásával készültek.

Kép típusa
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1910-es évek
Kapcsolódó bejegyzés
Tanóra az udvaron
Jó időben az udvaron tartott tanóra, a képen az 1941-ben érettségizett osztály
1
Eredeti méret
Az 1941-ben érettségizett osztály az orvosi rendelő/gyengélkedő épülete előtt
Az 1941-ben érettségizett osztály az orvosi rendelő/gyengélkedő épülete előtt
2
Eredeti méret
Makay Magdolna
Makay Magdolna, az 1941-ben érettségiző évfolyam tanulója, a gyengélkedő előtt
3
Eredeti méret
Dr. Krasznay Jenő
Dr. Krasznay Jenő (1909-1977) hitoktató
4
Eredeti méret
Tanárnők
dr Prőhléné Thold Éva és Baloghné dr.Lobinger Magda könyvvel a kezében - tanárnők
5
Eredeti méret
Az 1941-ben érettségizett osztály
Az 1941-ben érettségizett osztály
6
Eredeti méret
Kapcsolódó történet
Helyszín

|1|

A város már hetek óta a királyvárás lázában égett; fásítottak, szépítettek, javítottak, díszítettek. Az egész város olyan volt, mint egy nyüzsgő méhkas. A fúvószenekar gyakorolt, a díszszázad masírozott, az ünnepi bizottság elnöke Printz tanácsnok buzgón írta a köszöntőt. Legizgatottabb a Tiszti Leánynevelő Intézet (későbbi ruhagyár) igazgatója volt, hisz az ő kápolnájuk felszentelésére érkezik a fenséges küldöttség.

|6|

Május 31-én, szombaton már kora hajnalban megindult a munka, az utcákat fellobogózták és girlandokkal díszítették - az alig beépített Indóház, ma Kossuth Lajos utcát a város költségére. Egy díszszázad a déli vasút előtt, egy pedig őfelsége szállása, a [Magyar Király szálloda] előtt sorakozott fel. Felállították a király útját szegélyező díszsorfalat is, melyben mint a jövő ígéretes virágai a soproni iskolák diákjai virultak.

Az uralkodót és kíséretét szállító szerelvény pontban fél nyolckor megérkezett. Ferenc József fogadta a díszszázad tisztelgését, körbeintett, majd lassan elindult a feldíszített hintók felé.

Idősebbnek nézett ki, mint a kora. Testtartása kicsit hajlott, méltóságteljes ráncokkal barázdált arcán nyájas mosoly játszott. Fáradt volt, kicsit kedvetlen. A látogatás is untatta már, városok, köszöntők, beszédek, audienciák. Mindig ugyanaz, ugyanúgy, csak a helyszín változik. De a király fegyelmezett katona és kötelességtudó uralkodó volt, tudta a dolgát.

|9|

A négy egyszerű fekete hintó méltóságteljesen haladt az éljenző, virágokkal, kicsi zászlócskákkal integető tömeg sorfala előtt. Végighajtottak az Indóház (Kossuth L.) utcán, melynek torkolatában, a hajdani Újteleki kapu helyén, Hauser Károly rajztanár tervei alapján készült gyönyörűséges díszkapu állt. A Hosszú soron, (Rákóczi utca) a Promenádon (Széchenyi tér) keresztül érkeztek a Várkerület elején álló szállodához. Az öt szobából álló királyi lakosztályt Beer Eduárd soproni bútorkereskedő elegáns, szép bútoraival tették fényűzővé.

Az audiencia reggel 9 kor kezdődött, felsorolhatatlanul sok résztvevővel; megjelentek a város, a megye hivatalosságai, a királyi törvényszék előkelőségei, az egyház képviselői.

|7|

|8|

Ezután a királylátogatást tett a Szent Mihály-templomban, a Szegényápoldát , melynek falán ma is ott az emléktábla, és az Orsolya zárdában is.

Az ebéd csalódást okozott a nagyreményű soproni vendéglősöknek, hisz Ferenc József saját konyháját utaztatta Sopronba is, így nem kápráztathatták el a fenséges vendégeket.

|2|

A Tiszti Leánynevelő Intézet tárt kapukkal várta őfelségét. A kandeláberek ragyogtak, a bejárat előtti gyalogjárót is lelkiismeretesen felújították. Pedig a zsúfolt programokkal terhelt császár csak egy gyors pillantást vetett a körben álló urakra, és határozott léptekkel indult a kápolna felé. A bent várakozó hölgyek elegáns feketében az urak díszmagyarban pompáztak, a növendékek fehér ruhában virággal a kezükben állva fogadták az uralkodót. A misén többek között Unger kisasszony elénekelte Cherubini Ave Mariaját, a helybéli műkedvelők pedig Haydn vokál miséjét adták elő igen szépen.

|3|

Délután a király meglátogatta kedvenc udvari borszállítója, Flandorffer Ignác pincészetét. Sokra becsülte ezt az embert, tehetségét, szorgalmát. Soproni látogatása alkalmából közintézményeken kívül csak őt kereste fel, ezzel is kifejezve nagyrabecsülését.

|5|

„A Somfalvi utca felől érkezett, ahol is Flandorffer Ignác és Pál fogadta és végigjárták vele a pincéket. A király egy-egy pohár soproni és ruszti bort ivott és ezekkel a szavakkal köszöntötte Flandorffer Ignácot: Ich trinke auf ihr Wohl und auf das Gedeihen ihres Hauses. Emelem poharam az Ön egészségére és házának boldogulására.

|4|

A telep megtekintése után a kerten át jött a Kossuth utcába, hogy ott ismét kocsiba szálljon. Amikor meglátta, hogy a villa kert felé néző teraszán, amerről szabad lépcső vezet a kertbe, hölgyek állnak – Flandorffer Pálné Bauer Ilona és néhány rokonasszony –, megkérdezte, kik azok, mondván: „Da sollen wir zuerst die Damen begrüssen” (Nos hát nekünk először a hölgyeket kell üdvözölnünk) és eltérve a megállapított útvonaltól, odament és Flandorffer Pálnéval beszélgetett. A látogatást emléktábla örökítette meg, mind a pincében, mind a telep első két udvarát összekötő kocsi átjáróban a torony alatt.” Horváth Zoltán

A császár másnap hazautazott.

Az Oedenburger Zeitung Nyílt tér c. rovatában a király kísérete köszönetet mondott a városnak a szívélyes fogadtatásért.

|10||11||12|

/Sopronban öt helyen állítottak emléket a királylátogatásnak, ebből napjainkra a fent bemutatott három emléktábla látható csak, ezek is kapualjakban, a járókelők szeme elől rejtve. A negyedik emléktábla, mely a Széchenyi István Gimnáziumban volt, ma már nincsen meg, a Bécsi-dombon állított és azóta elbontott emlékműről ide kattintva olvashatnak. - A szerk./

***

Forrás:

  • Dávidházy István: I. Ferenc József Sopronban 1884 május 31-június 1. S.Sz.: 2001/3.
  • Horváth Zoltán: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága 1816-1891. S.Sz.: 1994/4. és 1995/2.
  • Csorba László: Az állam első hivatalnoka (Ferenc József 1830-1916) in.: Szvák Gyula vál.: Koronás portrék. Kozmosz Könyvek, 1987.
Fotók készítői
A történet kezdete és vége
1884. május 31–június 1.
Kapcsolódó irodalom

A szálloda a mai Korona Üzletház helyén működött.

Comments

Tóth Sándor Frigyes | 2018. május 25. 21:59

I. Ferenc József 1848.12.02-től osztrák császár, 1867.06.08-tól magyar király, mindkét "tisztségét" 1916.11.2-én bekövetkezett haláláig betölti. (68, ill. 49 év, ha jól számolom)

Kapcsolódó kiadvány
Szerző
1912
2124-1757
Évszámos térképre

Hozzászólások

Kótai Mónika - szerkesztő | 2017. december 9. 18:04

Köszönöm, nem ismertem ezt a forrást, alkalomadtán mindenképpen el fogom olvasni.

Horváth Péter Pál | 2017. december 9. 21:20

Itt zajlott egy nagy esemény (mely Sopron későbbi sorsát meghatározta), melyről még az akkori híradó (az újságok mellett) is beszámolt, mégsem őrzi márvány emléktábla az épület falán ...

A bejegyzés létrehozása: 2017. december 9.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.